Vraag en antwoord

Altijd goed geïnformeerd

Als grootste wijk van Roosendaal wachten we al jaren op een fatsoenlijk winkelcentrum met een goed en gevarieerd winkelaanbod, maar we horen amper iets van WPRI en de gemeente. Wanneer beginnen jullie nu eindelijk eens? Of is de corona-crisis nu weer aanleiding voor jarenlang uitstel?

Zoals we ook eind vorig jaar al aangaven, begrijpen we de ergernis onder wijkbewoners over het uitblijven van de vernieuwing van het winkelcentrum heel goed. Ook voor onszelf is het namelijk een behoorlijk langdurig traject. Toch is zo’n lange voorbereiding niet ongewoon en goed verklaarbaar. We moeten bijvoorbeeld rekening houden met wijzigingen in wetten en regels, onder meer op het gebied van milieu. Daarnaast moeten we onze plannen afstemmen op de geldende gemeentelijke beleidslijnen voor winkels/retail en het hierop toegespitste bestemmingsplan dat in juni 2019 is vastgesteld. Al met al vergt dit erg veel tijd.

Toch maken we zeker de nodige vorderingen. Zo hebben we op 18 mei jl. het voorlopig ontwerp (VO) aan de winkeliers gepresenteerd en dat is met enthousiasme ontvangen. We verwachten dan ook dat we vóór eind juni 2020 het definitief ontwerp (DO) kunnen afronden. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een plan voor de herinrichting van het openbaar gebied. Het voorlopig ontwerp zal naar verwachting ook omstreeks eind juni klaar zijn.

Samen met de gemeente zijn we van plan om de plannen in juni met de wijkbewoners te delen tijdens een inloopmiddag/avond. Datum, tijd en plaats (vermoedelijk De Bergspil) zullen op tijd bekend worden gemaakt (uiteraard rekening houdend met de corona-richtlijnen van het RIVM). Na verwerking van eventuele op- en aanmerkingen kan dan nog vóór de zomer de bouwvergunning worden aangevraagd. Daarna zijn we nog afhankelijk van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures tegen de vergunning en de mogelijkheid om op tijd kabels en leidingen van nutsbedrijven te verleggen.

Als dat allemaal goed verloopt, kan op zijn vroegst eind 2020 of begin 2021 met de bouw worden gestart. Rekening houdend met een bouwtijd van 14 maanden zullen de bewoners van Tolberg vanaf het eerste kwartaal van 2022(*) weer fijn boodschappen kunnen doen in een compleet vernieuwd en uitgebreid winkelcentrum.
Geplaatst: 28-05-2020

 (*) Onder voorbehoud van weersomstandigheden en eventuele andere externe factoren!

Gaat er nu eigenlijk wat veranderen? Hoeveel winkels komen er bij? En wordt het net zo mooi als Lindenburg of Dijkcentrum? Dát zijn namelijk fijne winkelcentra!

We begrijpen dat u nieuwsgierig bent. In samenspraak met een regionale makelaar proberen we tot een zo goed mogelijke bezetting en verhuur te komen die aansluit bij de aard van het winkelcentrum. Dus: alles voor de dagelijks boodschappen met toevoeging van diverse aanvullende branches op het gebied van persoonlijke verzorging en gezondheid, huishoudelijke artikelen, fietsverkoop en -reparatie en andere mogelijke services en diensten.

Kijkt u op de plattegrond op deze pagina, dan ziet u dat de bestaande supermarkten en overige winkels blijven. De snackbar (tussen unit 12 en 14) zal iets worden aangepast. Ook is het de bedoeling om de boekenwinkel te verplaatsen naar de winkelruimte tussen unit 14 en 16. Dit maakt net mogelijk om op de huidige locatie enkele nieuwe winkels te realiseren (unit 16 t/m 18). We streven ernaar om in unit 16 of 18 een moderne nieuwe drogist te plaatsen. De oude locatie van drogisterij Horsten (unit 5 en 6) zal worden opgevuld met andere branches. Per saldo zal het winkelcentrum worden uitgebreid met zeven of acht nieuwe winkels.
Geplaatst: 21-2-2020

Komen er boven de winkels ook appartementen, net zoals bijvoorbeeld in winkelcentrum Lindenburg?

Nee, wat dat betreft moeten we u helaas teleurstellen. Binnen de huidige plannen is geen plaats voor appartementen, onder meer omdat er in de direct omgeving onvoldoende ruimte is om te voorzien in benodigde parkeerruimte die hiervoor nodig is.
Geplaatst: 18-2-2020

We wachten in Tolberg al jarenlang op een wat moderner winkelcentrum en het is niet normaal dat de verbouwing keer op keer wordt uitgesteld. Je bent nu genoodzaakt om telkens naar het centrum te gaan, want er is geen drogist meer en ook geen zaak zoals Marskramer of iets dergelijks.

We begrijpen uw teleurstelling over het ontbreken van diverse populaire winkels en de over de lange termijn van de herontwikkeling. Achter de schermen zijn we de afgelopen jaren echter druk bezig geweest met de voorbereidingen van de herontwikkeling.

Procedures
In mei 2019 heeft de gemeenteraad na een lang en intensief proces het gewijzigde bestemmingsplan goedgekeurd. Het bestemmingsplan moest worden aangepast omdat we het winkelcentrum willen uitbreiden met aantrekkelijke nieuwe winkelformules en ook de huidige ondernemers meer ruimte willen geven om te kunnen ondernemen. Op dit moment loopt nog een procedure om ook de omgevingsvergunning aan te passen. We verwachten in het tweede kwartaal van dit jaar de benodigde vergunningen te kunnen aanvragen, zodat we na de zomer kunnen starten met de verbouwing.

Bouwplanning
De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting 12 tot 16 maanden in beslag nemen. De verbouwing is grofweg te verdelen in drie stappen:

1. Aanpassen en afsluitbaar maken van de huidige passage | Deze werkzaamheden omvatten onder meer het vernieuwen van de kapconstructie en de vloeren en aanpassen van de entrees van het winkelcentrum zelf én van de winkels.
2. Verplaatsen van de gymzaal | De huidige gymzaal wordt verplaatst naar de verdieping van een nieuwe winkelgebouw dat wordt gerealiseerd aan het plein aan de kant van de Bergspil en de Albert Heijn. Op de begane grond van dit gebouw komen nieuwe winkels.
3. Sloop huidige gymzaal | Als de nieuwe gymzaal klaar is, wordt de huidige gymzaal gesloopt en vervangen door enkele nieuwe winkelruimtes die aansluiten op de passage.

Nieuwe winkelformules
In de tussentijd hebben Marskramer en de drogist de huurovereenkomst helaas opgezegd. Gelukkig is er belangstelling van diverse partijen om zich in winkelcentrum Tolberg te vestigen. We voeren dan ook gesprekken met een aantal ondernemers in ontbrekende branches voor de dagelijkse boodschappen, zoals een drogist en parfumerie. Ook praten we met de huidige winkeliers over eventuele uitbreidingen of verplaatsingen. Tot slot gaan we uiteraard op zoek naar enthousiaste ondernemers in ontbrekende branches, zoals een fietsenzaak, een viswinkel, een poelier, ene dierenspeciaalzaak, een opticien/audicien en dergelijke. Mocht u suggesties hebben voor andere nieuwe formules, laat ons dat dan gerust weten!
Geplaatst: 2-12-2019

 

Ik zou graag zien dat het winkelcentrum wordt uitgebreid met winkels zoals Blokker, Zeeman en Kruitvat. Is dat mogelijk?

Dankzij de uitbreiding van het winkelcentrum zal het winkelaanbod zeker worden uitgebreid. We onderhouden hiervoor contacten met diverse winkelformules. Welke winkels er straks daadwerkelijk bij komen, is op dit moment nog niet bekend. Dat hangt immers niet alleen af van de wensen van WPRI, maar ook van de beschikbaarheid van ondernemers die zich in winkelcentrum Tolberg willen vestigen. Voordat er concrete beslissingen worden genomen, hebben we bovendien wat meer duidelijkheid nodig over de planning van de bouwwerkzaamheden. Begin 2020 verwachten we hierover meer te kunnen melden.
Geplaatst: 8-11-2019

Wilt u reageren?

WP Retail Invest staat open voor uw bijdragen. Heeft u vragen, ideeën of suggesties? Maak dan gebruik van onderstaand reactieformulier. Uw contactgegevens worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de wettelijke privacyrichtlijnen. U ontvangt zo spoedig mogelijk per mail of telefonisch antwoord.