Ontwerp

Ligging en bereikbaarheid

Auto en fiets

Winkelcentrum Tolberg ligt centraal in de wijk Tolberg, op een goede zichtlocatie aan de Willem Dreesweg. Deze weg vormt voor autoverkeer de belangrijkste ontsluitingsroute vanuit de wijk naar het stadscentrum en de snelweg. De westelijke buitenrand van Tolberg wordt ontsloten door de Thorbeckelaan, terwijl de Bergrand de oostelijke buurten van Tolberg en de naastgelegen woonwijk Groot-Kroeven ontsluit. Fietsers bereiken het winkelcentrum snel en eenvoudig via een fijnmazig net van fietspaden.

Openbaar vervoer

Ook het openbaar vervoer is prima verzorgd: viermaal per uur rijdt de stadsbus (lijn 1) via het winkelcentrum (halte Tolberg Centrum) van Tolberg-West door het stadscentrum naar de woonwijk Kortendijk en terug.

 

Gratis parkeren

Het winkelcentrum wordt aan drie kanten omgeven door parkeerplaatsen, die bereikbaar zijn via de Heulberg (noord) en de Gagelberg (zuid). Hier mag gratis en onbeperkt worden geparkeerd. Vanwege de uitbreiding van het winkelcentrum zal de parkeercapaciteit met ruim een kwart worden uitgebreid tot 279 parkeerplaatsen.

Fietsenstalling

Bij de herinrichting van het openbaar gebied zal nabij de drie entrees van het winkelcentrum én bij de entree van wijkgebouw De Bergspil royale fietsparkeergelegenheid worden gecreëerd. Zo wordt het winkelcentrum een veilige, fietsvrije omgeving waar jong en oud ongestoord boodschappen kan doen.