Om beter te kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de bezoekers van haar winkelcentra, maakt WP Retail Invest regelmatig gebruik van een enquêtezuil van onafhankelijk onderzoeksbureau Locatus. Via deze zuil kunnen bezoekers hun mening geven over diverse onderwerpen. Sinds 3 februari 2023 staat de enquêtezuil in winkelcentrum Tolberg. Om precies te zijn: op de hoek van het grote plein aan de kant van Albert Heijn. Onlangs zijn de resultaten over de eerste drie maanden bekendgemaakt.

Hoge respons
De enquêtezuil is geplaatst op 3 februari 2023. Tot en met 30 april 2023 hebben in totaal 2.522 respondenten de online vragenlijst aangeklikt. Zo’n 22% deed dat puur uit nieuwsgierigheid en haakte na de eerste vraag af. Dat betekent dus dat 78% van de deelnemers doorging naar vraag 2 en dat is best hoog. Uiteindelijk maakte 53% van de deelnemers de vragenlijst helemaal af. Dat komt neer op 1.337 ingevulde enquêtes. Een prima resultaat. Immers: hoe meer mensen hun mening geven, hoe betrouwbaarder het resultaat. Hieronder gaan we nader in op enkele van de gestelde vragen.

Hoe waarschijnlijk is het dat u een bezoek aan winkelcentrum Tolberg zult aanbevelen?
De openingsvraag van de enquête kon worden beantwoord door een gekleurde smiley aan te klikken volgens de zogeheten Net Promoter Score (NPS). Deze score kan variëren van -100 tot +100. Simpel gezegd: als iedereen een bezoek afraadt, is de score -100. Raden evenveel mensen een bezoek af als aan, dan is de score 0. En als iedereen een bezoek aanraadt, is de score +100. Elk resultaat boven 0 is dus positief. De gemiddelde NPS-score voor Tolberg kwam in de eerste drie maanden uit op +18: een prima resultaat!

Wat vindt u het meest positieve punt van winkelcentrum Tolberg?
Wie aangaf een bezoek aan winkelcentrum Tolberg te zullen aanbevelen (groene smileys), kon ook aangeven welke aspecten van het winkelcentrum ze het meest positief vinden. Dit zijn de top-3 resultaten:

  • Sfeer en uitstraling: 46%
  • Bereikbaarheid: 21%
  • Winkelaanbod: 19%

De deelnemers zijn met name positief over de aankleding, maar ook (de diversiteit van) het winkelaanbod en de bereikbaarheid van het winkelcentrum. Het minst positief zijn ze over het aanbod aan evenementen en acties en het horeca-aanbod.

Dit zijn de grootste verbeterpunten
Wie aangaf een bezoek aan winkelcentrum Tolberg te zullen afraden (gele en rode smileys), werd ook gevraagd wat het grootste verbeterpunt is. Dit zijn de top-3 resultaten:

  • Sfeer en uitstraling: 33%
  • Winkelaanbod: 28%
  • Bereikbaarheid: 12%

Opvallend is dat de sfeer en uitstraling – waaronder factoren zoals de aankleding, onderhoud en het veiligheidsgevoel – van het winkelcentrum door de ‘afraders’ als grootste verbeterpunt wordt genoemd, terwijl ditzelfde aspect voor de ’aanbevelers’ juist het grootste pluspunt is. Andere aandachtspunten zijn de bereikbaarheid en het parkeren. Het resultaat hiervan wordt mogelijk negatief beïnvloed doordat aan de noordkant van het winkelcentrum de openbare ruimte de laatste weken van de onderzoekperiode opnieuw werd ingericht. Tot slot ziet men graag dat de lege winkelunits zo snel mogelijk worden ingevuld met nieuwe winkels.

Waar woont u en hoe bent u vandaag naar het winkelcentrum gekomen?
Om het verzorgingsgebied van het winkelcentrum beter in kaart te brengen, is ook gevraagd naar de postcode van de deelnemers. In totaal hebben 1.343 deelnemers deze vraag ingevuld. Bijna twee derde van hen komt uit de wijk Tolberg (51%) of uit de naastgelegen wijken Groot Kroeven, Langdonk en Kortendijk (12%). De rest van de deelnemers aan de enquête (37%) komt uit andere wijken, uit omliggende gemeenten of uit België.

Gedurende de onderzoeksperiode kwamen de meeste deelnemers lopend (36%), met de auto (29%) of met de (brom)fiets of scooter (18%) naar het winkelcentrum. De rest (17%) werd afgezet of kwam met een taxi of de bus.

Hoe ervaart u het resultaat van de verbouwing?
Uit de enquête blijkt dat bijna negen van de tien deelnemers ook vóór de verbouwing in het winkelcentrum kwam. Zij kunnen dus goed vergelijken met de nieuwe situatie. En wat blijkt: bijna driekwart van hen vindt dat het winkelcentrum door de verbouwing is verbeterd. Bijna vier van de tien zegt bovendien het winkelcentrum sinds de verbouwing vaker te bezoeken. Iets meer dan de helft komt nog net zo vaak als voorheen.

Welke winkels mogen er van u bijkomen?
Er zijn door de uitbreiding van het winkelcentrum nog diverse winkelunits te huur. Om optimaal aan te sluiten bij de behoefte, is gevraagd welke winkelcategorieën men de beste toevoeging zouden vinden. Dit zijn de top-3 antwoorden:

  • Huishoudelijke artikelen: 22%
  • Speelgoed, wonen en interieur: 14%
  • Kleding, schoenen en sport: 12%

Andere branches waaraan de deelnemers zeggen behoefte te hebben, zijn onder meer horeca, een fietsenwinkel, een apotheek, verswinkels (zoals een poelier of viswinkel) en een dierenwinkel.

OOK UW MENING TELT
Heeft u nog niet meegedaan aan het onderzoek? Loop dan bij uw eerstvolgende bezoek aan het winkelcentrum eens langs de enquêtezuil en geef uw mening. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat winkelcentrum Tolberg nóg beter wordt!