Ontwerp

OPENBARE RUIMTE

Bij het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte is gestreefd naar het creëren van een samenhangend geheel. Daarbij is rekening gehouden met het karakter en de functie van de diverse vormen van openbare ruimte. In het ontwerp staat de opeenvolging ERF – PLEIN – PASSAGES – HUISKAMER voor de stapsgewijze beweging van buiten naar binnen, van eenvoudig naar bijzonder.

Erf

De inrichting van de nieuwe parkeerplaatsen wordt – in lijn met de uitgangspunten van het Handboek Openbare Ruimte van de gemeente – bescheiden en neutraal uitgevoerd in rustige en degelijke materialen.

Plein

Het plein aan de noordkant verbindt de entrees van de basisschool, het wijkgebouw en het winkelcentrum. Daarmee is het de belangrijkste open bare ruimte van Tolbergcentrum. Het plein wordt met hergebruik van gebakken klinkers en toevoeging van stijlvolle accenten ingericht als uitnodigend voetgangersplein waar fietsers ‘te gast’ zijn. De fietsroute die het plein doorsnijdt, wordt subtiel in het bestratingspatroon gemarkeerd.

Passages

De passages worden voorzien van een nieuwe, lichte vloerafwerking waarin visueel onderscheid wordt gemaakt tussen loop- en uitstalzones. Ook wordt een eenduidig kader aangebracht waarin individuele winkelpuien en reclame-uitingen op harmonische wijze een plaats kunnen krijgen. Zo ontstaat een rustiger straatbeeld en een aangenaam verblijfsklimaat.

Huiskamer

Het binnenplein krijgt dezelfde vloerafwerking als de passages die het plein met elkaar verbindt. De nieuwe ontmoetingsplek – de Huiskamer – van het winkelcentrum – zal licht, ruimtelijk en gastvrij aanvoelen dankzij de substantieel verhoogde glazen kap. Door de terrasfunctie, de extra horeca en de plaatsing van bankjes wordt de Huiskamer een fijne ontmoetingsplek.