Ontwerp

UITGANGSPUNTEN HERONTWIKKELING

Het plan voor de herontwikkeling en uitbreiding van winkelcentrum Tolberg is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 

Ambities en wensen WPRI en gemeente

 1. Verbeteren van de uitstraling, herkenbaarheid, sfeer en beleving van het winkelcentrum
 2. Opwaarderen van het winkelcentrum tot een ontmoetingsplek en hart van de wijk
 3. Verhogen van de verblijfskwaliteit van de passages en het binnenplein
 4. Verbeteren en uitbreiden van de parkeervoorzieningen
 5. Herinrichten van de openbare ruimte

Aandachtsgebieden huidige situatie

 1. Het gebouw oogt ‘verrommeld’ en is niet in balans als gevolg van eerdere uitbreidingen
 2. Sommige aspecten van het gebouw, de inrichting en de omgeving zijn gedateerd
 3. Het klimaat in de passages moet worden verbeterd
 4. De entree aan de noordkant is niet afsluitbaar, wat een nadelig effect op de sociale veiligheid heeft
 5. De bereikbaarheid van de parkeerplaatsen is niet optimaal

Versterking van het aanbod

 1. Uitbreiden van het aantal winkelunits en parkeerplaatsen
 2. Vergroten van de variatie in het aanbod voor dagelijkse boodschappen, versspecialiteiten en horeca ‘om de hoek’
 3. Optimaliseren van de balans tussen landelijke ketenbedrijven en lokale ondernemers

Uitvoering van deze maatregelen zal resulteren in een aantrekkelijk en eigentijds overdekt wijkwinkelcentrum met een veelzijdig aanbod voor bezoekers en een goed ondernemersklimaat voor de winkeliers. Door het versterken van de eigen identiteit – in de vorm van een levendig erf met een dorps karakter – zal het winkelcentrum bovendien gaan fungeren als een uitnodigende verblijfs- en ontmoetingsplek voor de hele wijk.