Deze week is aannemer Hendriks Infra B.V. in opdracht van gemeente Roosendaal begonnen met de herinrichting van het openbaar gebied rondom winkelcentrum Tolberg. Enkele weken geleden hield de gemeente in De Bergspil een inloopavond waar omwonenden en winkeliers nader werden geïnformeerd over dit project. Hieronder leest u meer over de inhoud van de werkzaamheden en de planning.

Omdat het winkelcentrum tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar moet blijven, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. In deze plattegrond zijn de vier fases in kleur aangegeven.

FASE 1
11 april t/m 12 mei

In de eerste fase wordt gewerkt aan de noordkant van het winkelcentrum. Om de parkeerplaatsen aan de kant van Albert Heijn toegankelijk te houden, wordt aan de kant van de school een tijdelijke in- en uitrit van en naar de Heulberg aangelegd. Vervolgens wordt de bestaande verharding van het fietspad, het voetgangersgebied en de parkeerplaatsen verwijderd en wordt een nieuw fietspad aangelegd. Tussen de school en het gebouw met de gymzaal (sporthal) komt een mooi ingericht nieuw plein, met onder meer groenvoorzieningen, enkele zitelementen en fietsnietjes waar fietsen kunnen worden gestald. Ook wordt een gedeelte van het parkeerterrein opnieuw aangelegd.

FASE 2
13 mei t/m 31 mei

Aansluitend aan fase 1 wordt aan de kant van de Heulberg de verharding van de rest van de parkeerplaatsen verwijderd. Hierna komen ook hier nieuwe parkeerplaatsen en worden wat nieuwe groenvoorzieningen aangelegd.

FASE 3
25 mei t/m 16 juni

Als fase 2 bijna klaar is afgerond, is de oostkant van het winkelcentrum aan de beurt. Dit is ruwweg het gebied tussen De Bergspil en het talud van de Willem Dreessingel. Ook hier komen fietsnietjes, met name voor bezoekers van de gymzaal en De Bergspil. De JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) die eerder vanwege de bouw moest worden verwijderd, komt op (bijna) zijn vertrouwde plek terug. Tot slot zal een speels wandelpad met zogeheten ‘half-verharding’ worden aangelegd die de parkeerplaatsen aan de noordkant en de zuidkant verbindt. Hierdoor kun je ook aan de zuidkant parkeren als je bijvoorbeeld de gymzaal of De Bergspil wilt bezoeken. Ook komen er diverse nieuwe bomen en groenvoorzieningen bij.

FASE 4
19 juni t/m 2 augustus

In de laatste fase van het project wordt het parkeerterrein aan de zuidkant van het winkelcentrum (in de bocht van de Willem Dreessingel) vernieuwd. Als dat klaar is, komt ook hier nieuwe beplanting en wordt een aantal nieuwe bomen aangeplant.

Knelpunt wordt opgelost
Wie met de auto naar het winkelcentrum komt en aan de kant van de PLUS supermarkt rechtsaf het parkeerterrein wil oprijden, weet dat dit een flinke uitdaging is vanwege de scherpe bocht. Dit knelpunt zal tijdens de werkzaamheden worden opgelost door de bocht ruimer te maken.

Klik op onderstaande afbeelding om de plattegrond te vergroten