De vernieuwing van de entree aan de zuidkant van het winkelcentrum (nabij de PLUS) is al enige tijd in volle gang en nadert de eindfase. Daarnaast is de aannemer deze week begonnen met het treffen van voorbereidingen voor het plaatsen van de beglazing in deze passage. Daarbij zijn ook de steigers uit de passage verwijderd. Deze werkzaamheden nemen naar verwachting enkele dagen in beslag en kunnen enige overlast veroorzaken. Het goede nieuws is dat het winkelcentrum hierna opnieuw een heel stuk mooier zal zijn geworden. Wél zullen ter beveiliging van het bouwterrein de bouwhekken nog enkele weken blijven staan.

Nu de steigers weg zijn, is de fraaie nieuwe hybride glazen overkapping eindelijk goed te zien.

Volgende week zal naar verwachting de entree van Albert Heijn weer worden teruggeplaatst aan het nieuwe plein.

Nog even, dan is Albert Heijn via de vertrouwde entree aan het plein te bereiken.

En als de leveringen van bouwmaterialen verlopen zoals gepland, zullen vervolgens in week 29 en 30 (vanaf 18 juli) de nieuwe winkelpuien en het glas van de passage worden geplaatst.

Na de bouwvakvakantie – vanaf eind augustus – zal worden gestart met het vervangen van de bestrating en de riolering in de passage aan de zuidkant. Om ervoor te zorgen dat de passage én de winkels goed bereikbaar blijven, worden deze werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd. Enige hinder is niet te voorkomen, maar alle winkels blijven bereikbaar. Naar verwachting zullen de nieuwe winkels aan de zuidelijke passage in week 42 (tweede helft oktober) worden opgeleverd. Dit betekent dat ze nog vóór de feestdagen in december ingericht en geopend kunnen zijn en dát is een mooi vooruitzicht!