Gisteren hebben Pieter-Jan van Gurp (voorzitter ondernemersvereniging), Cees Lok (wethouder gemeente Roosendaal) en Roderik Lüschen (managing partner WP Retail Invest) de gezamenlijke plannen bekendgemaakt met betrekking tot de herontwikkeling van winkelcentrum Tolberg. Uitvoering van deze plannen zal resulteren in een aantrekkelijk en toekomstbestendig (semi-)overdekt wijkwinkelcentrum. De vergunning is inmiddels verleend en de werkzaamheden zullen naar verwachting eind maart of begin april 2021 van start gaan.

Wethouder Lok: “Ik ben heel blij dat we ondanks deze moeilijke coronatijd dit plan, dat is uitgewerkt in samenspraak met de winkeliers en met wijkcentrum De Bergspil, kunnen aankondigen. Als je het mij vraagt, is dit een heel geslaagd project waar de omwonenden, de school en de wijk de komende jaren heel veel plezier van gaan hebben.”

Over de planopzet
Het plan voor de herontwikkeling van winkelcentrum Tolberg is tot stand gekomen in samenspraak met winkeliers, gemeente en De Bergspil. “We willen het winkelcentrum meer herkenbaarheid, uitstraling en identiteit geven”, legt Roderik Lüschen van WPRI uit. “Dat doen we onder meer door naast Albert Heijn een markant gebouw toe te voegen. Dit verhoogt de zichtbaarheid vanaf de Willem Dreesweg en geeft de entree een fraaie markering. Ook krijgen de passages nieuwe vloeren, nieuwe (afsluitbare) entrees en een nieuwe overkapping waardoor meer openheid en lichtinval ontstaat. En aan de kant van Albert Heijn creëren we een sfeervol binnenplein met terrasjes als ontmoetingsplek voor bezoekers. Warme materialen en houten kaders rond de winkelpuien zorgen hierbij voor meer samenhang tussen de passages en het plein.”

Tevreden winkeliers
Ook de winkeliers zijn volgens Pieter-Jan van Gurp – eigenaar van de Plus supermarkt en voorzitter van de winkeliersvereniging – blij en opgelucht dat de plannen voor het winkelcentrum nu tot uitvoering komen. “Er was de afgelopen tijd enorm veel aandacht voor de binnenstad van Roosendaal, maar veel minder voor de wijken. Dat vinden we erg jammer”, aldus Van Gurp. “Het is plezierig dat er nu écht iets gaat gebeuren met Tolbergcentrum. Na jaren van plannen, overleg en onderzoeken hebben we eindelijk samen de juiste visie te pakken.” De plannen sluiten volgens Van Gurp goed aan bij de economische en demografische ontwikkelingen in de wijk Tolberg en bij de wensen van de wijk. “We hebben behoefte aan een modern wijkwinkelcentrum in het hart van de wijk. De dynamiek van Tolbergcentrum en het aanbod van winkels en diensten in de omgeving blijven gelukkig gehandhaafd. Wij denken dat dit van eminent belang is voor de kwaliteit en het goed functioneren van ons centrum.”

“Positieve impuls voor de wijk”
Voor die kwaliteit is het belangrijk dat de uitbreiding van het winkelcentrum – per saldo komt er circa 1.200 m2 winkelruimte bij – goed wordt ingevuld. Roderik Lüschen: “We kijken hierbij eerst naar de behoefte aan eventuele uitbreidingen en verplaatsingen van de huidige winkeliers. Daarna pas gaan we naar de verhuur van de overige ruimtes kijken. Daarbij streven we naar een gezonde mix van zelfstandige lokale ondernemers – die de zogeheten couleur locale moeten versterken – en landelijk winkelbedrijven.” Pieter-Jan van Gurp onderschrijft deze ambitie. “We zoeken échte ondernemers die er de schouders onder willen zetten om de klanten van Tolbergcentrum optimaal te voorzien van hun dagelijkse boodschappen. Als de leegstand dan straks is weggewerkt door een actief verhuurbeleid, ontstaat weer een aantrekkelijk verblijfs- en vestigingsklimaat. Als voorzitter van de winkeliersvereniging wil ik hier een groot compliment maken aan de zittende winkeliers, die de afgelopen jaren onder vaak moeilijke omstandigheden tóch zijn doorgegaan en altijd in de weer zijn geweest voor hun klanten. Chapeau! Laat het nieuwe winkelcentrum er maar snel komen, dat geeft hopelijk een positieve impuls aan de wijk!”

WPRI: “Vertrouwen in snelle bouwstart”
Winkelcentrumeigenaar WPRI is content dat – nu de omgevingsvergunning is verstrekt – snel kan worden gestart met de bouw. Roderik Lüschen: “We moeten na publicatie van de omgevingsvergunning wachten tot de vergunning onherroepelijk wordt. Dit zal het geval zijn als er tussen nu en half januari geen beroep tegen de vergunning wordt ingesteld. Dit proces zien we met vertrouwen tegemoet!“

Gefaseerde bouwplanning
Omdat de winkels tijdens de verbouwing open en bereikbaar moeten blijven, wordt het project gefaseerd uitgevoerd. Vanaf februari 2021 wordt ter hoogte van Albert Heijn de grond bouwrijp gemaakt en worden kabels, leidingen en de riolering verlegd. Hierna (naar verwachting april 2021) start de aannemer met de realisatie van een nieuw gebouw met winkels beneden en een gymzaal op de verdieping. Ook worden een nieuwe pleinkap en nieuwe entrees aangebracht. Totale bouwtijd: circa 18 maanden. Tijdens en na deze fase wordt de passage tussen Gall & Gall en de bloemenzaak gerenoveerd, gevolgd door de passage tussen de bloemenzaak en de Plus supermarkt. Na oplevering van de gymzaal (begin 2022) zal de huidige gymzaal plaatsmaken voor winkelruimte. Tot slot wordt rond de openbare ruimte rondom opnieuw ingericht en worden de parkeervoorzieningen verbeterd en uitgebreid met 40 plaatsen. De oplevering van het winkelcentrum staat gepland net voor de zomer van 2022.

Afstemming in de bouwfase
WPRI en de aannemer realiseren zich dat winkeliers en bezoekers tijdens de bouw enige overlast zullen ervaren. Om de overlast te beperken, zullen alle belanghebbenden tijdens het project zo goed mogelijk worden geïnformeerd over welke werkzaamheden waar en wanneer zullen plaatsvinden