Woningaanbod

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe WP Retail Invest omgaat met uw gegevens.

Welke gegevens leggen we vast?
Toont u via het antwoordformulier belangstelling voor een koopappartement in winkelcentrum Duinzigt, dan leggen we de volgende gegevens vast:

  • Uw naam, adres en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer;
  • De appartementstypes van uw voorkeur;
  • Eventuele extra informatie die u aan ons verstrekt.

Waar gebruiken we deze gegevens voor?
De door u verstrekte gegevens worden door ons en door de projectmakelaar uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van:

  • de voortgang van het project;
  • het definitieve aanbod appartementen;
  • de planning;
  • de verkoopprijzen;
  • de verkoopprocedure.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde SSL-verbinding. We behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk en zorgen ervoor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat ze zijn beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden of voor zover dit nodig is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Wilt u uw gegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen? Stuur dan een e-mail naar WP Retail Invest, onder vermelding van uw naam en adres. Op uw verzoek tot inzage of correctie ontvangt u binnen drie weken van ons een reactie. In geval van een verzoek om verwijdering zullen we uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. In zo’n geval zullen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stelen.

Vragen?
We nemen uw privacy zeer serieus. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op.