Planning

Planning

De voorlopige planning – zonder rekening te houden met eventuele bezwaar- en beroepsprocedures – ziet er globaal als volgt uit:

 

Najaar 2019

  • Indienen omgevingsvergunning

 

Voorjaar 2020

  • Afgifte omgevingsvergunning

 

Medio 2020

  • Start bouwwerkzaamheden

 

Medio 2021

  • Oplevering en feestelijke heropening wijkwinkelcentrum Tolberg