Planning

Planning

De voorlopige planning(*) – zonder rekening te houden met eventuele bezwaar- en beroepsprocedures – ziet er globaal als volgt uit:

 

Juni 2020

Presentatie Definitief Ontwerp verbouwing/uitbreiding + Voorlopig Ontwerp openbaar gebied

 

Juli 2020

Aanvraag bouwvergunning / omgevingsvergunning

 

September 2020

Omgevingsvergunning onherroepelijk

 

Oktober 2020

Voorbereiding bouwactiviteiten aannemer

Eind 2020 / begin 2021

Start bouw (doorlooptijd: circa 14 maanden)

 

Eind 2020 / begin 2021

Oplevering en feestelijke heropening wijkwinkelcentrum Tolberg

 

(*) Onder voorbehoud van weersomstandigheden en eventuele andere externe factoren.