Planning

Vooruitblik

Fasering bouw Tolberg

De verbouwing en uitbreiding van winkelcentrum Tolberg wordt gefaseerd uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om alle winkels gedurende de duur van het project open én bereikbaar te houden. Zo ziet de planning(*) er (globaal) uit:

Fase 1A | week 23-2021 t/m 15-2022
Nieuwbouw van het pleingebouw (met gymzaal op de verdieping) en een afsluitbare entree naast Albert Heijn. Hiervoor worden de kap boven het plein, de kap naast de snackbar en de luifel van Albert Heijn gesloopt. De noordelijke entree van het winkelcentrum (naast Albert Heijn) is tijdens deze fase gesloten. Datzelfde geldt voor de entree van De Bergspil.

Fase 1B | week 7-2022 t/m 15-2022
Verbouwing entree en entreegebied van De Bergspil.

Fase 1C | week 31-2021 t/m 8-2022
De glazen kap boven de westelijke passage wordt vervangen door een nieuwe hybride kap met een droogloop aan beide zijden en een open middendeel. Ook krijgen alle winkels een nieuwe winkelpui en wordt de vloer (in delen) volledig vervangen. Tijdens al deze werkzaamheden blijft de passage toegankelijk voor winkelend publiek.

Fase 1D | week 49-2021 t/m 15-2022
De snackbar en de kap boven het plein worden gesloopt om ruimte te maken voor een hogere nieuwe kap en nieuw te bouwen winkelruimte. De snackbar verhuist hiervoor naar een andere winkelunit. Albert Heijn krijgt in deze fase een tijdelijke entree op de hoek van het nieuwe plein aan de kant van het pleingebouw. Het winkelend publiek kan tijdens de werkzaamheden niet via het plein van de westelijke passage nar de zuidelijke passage lopen (en andersom). Wél blijven alle winkels bereikbaar.

Fase 2A | week 16-2022 t/m 39-2022
Nadat de nieuwe gymzaal in het pleingebouw is opgeleverd, zal de huidige gymzaal worden gesloopt. Zo wordt ruimte gemaakt voor de bouw van nieuwe winkels en de verbouwing/uitbreiding van de bestaande winkels aan deze kant van de zuidelijke passage.

Fase 2B | week 16-2022 t/m 35-2022
De glazen kap boven de zuidelijke passage wordt vervangen door een nieuwe hybride kap met een droogloop aan beide zijden en een open middendeel. Ook krijgen alle winkels een nieuwe winkelpui en wordt de vloer (in delen) volledig vervangen. Tijdens al deze werkzaamheden blijft de passage toegankelijk voor winkelend publiek.

Overlast tijdens de bouw
Ondanks de gefaseerde bouw en alle voorzorgsmaatregelen die tijdens het project zullen worden genomen, is enige overlast niet te voorkomen. De aannemer, onderaannemers en projectleider doen er echter álles aan om de overlast voor winkeliers en winkelend publiek tot een minimum te beperken! Heeft u tóch een klacht? Stuur dan een e-mail naar de projectleider van WPRI.

(*) Onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van weersomstandigheden, en andere (externe) factoren.