ROOSENDAAL – Wijkwinkelcentrum Tolbergcentrum zal in 2018 een grote vernieuwing ondergaan als het aan de gemeente Roosendaal en WP Retail Invest (WPRI) ligt. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst met WPRI gesloten. Het huidige winkelcentrum is verouderd en aan een opknapbeurt toe. WPRI heeft daarvoor – als eigenaar van het winkelcentrum – een plan ontwikkeld dat kan rekenen op steun van de gemeente Roosendaal.

De nieuwe ‘huiskamer’ van Tolbergcentrum

Vernieuwing en uitbreiding wijkwinkelcentrum Tolberg
Het plan voorziet naast een uitbreiding van zo’n 900 m² voor nieuwe winkels in de omvorming van het winkelcentrum tot “Huiskamer” van Tolberg. Het winkelcentrum moet nog nadrukkelijker een sociale functie krijgen als ontmoetingsplek. Naast de commerciële winkelfunctie is daarvoor de renovatie van het centrale plein in het winkelcentrum van belang. In combinatie met enige horeca zal de verblijfs- en ontmoetingsfunctie worden versterkt.

De uitbreiding van 900 m² krijgt enerzijds vorm in een nieuw pleingebouw naast de Albert Heijn en anderzijds op de plek van de huidige gymzaal. Het pleingebouw wordt verbonden met de passage. Voordat de huidige gymzaal wordt gesloopt, realiseert WPRI  eerst een nieuwe gymzaal op de verdieping van het pleingebouw. Op de begane grond van het pleingebouw komen een aantal bestaande en/of nieuwe winkels. WPRI heeft de ambitie om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen.

Meer veiligheid door afsluitbare entree

Veiligheid
Om een einde te maken aan de huidige overlast wordt het winkelcentrum ’s avonds afsluitbaar gemaakt. Ook het plein tussen het winkelcentrum en basisschool De Rietgoor krijgt een nieuwe inrichting. De vernieuwing wordt door WPRI uitgevoerd. Ook wordt het aantal parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum uitgebreid.

Planuitwerking en planologische procedure
WPRI werkt het plan verder uit waarbij zij omwonenden en ondernemers betrekt. Nadat de uitwerking heeft plaatsgevonden wordt verwacht dat eind 2017 / begin 2018 het benodigde voorontwerp-bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

Bron: persbericht gemeente Roosendaal (10-04-2017)